De camperverzekering, wat mag je niet over het hoofd zien?

In eerste instantie lijkt het afsluiten van de camperverzekering eigenlijk min of meer hetzelfde als het afsluiten van een gewone autoverzekering. Is dat echter wel juist? Niet helemaal. In de basis is het inderdaad zo dat de camperverzekering bepaalde gelijkenissen vertoont met de gewone verzekering die je voor je personenauto gaat afsluiten. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat je vaak je camper een stuk uitgebreider zal willen laten verzekeren. Wat immers bijvoorbeeld te denken van de inboedel die je meeneemt wanneer je er met je camper op uittrekt? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mogelijke vereiste extra dekkingen voor het buitenland. Hoe dan ook, ga je een verzekering voor je camper afsluiten? Lees dan vooral snel verder en kom meteen te weten welke zaken je absoluut zeker niet over het hoofd mag zien!

De basis van je camperverzekering

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de basis van je camperverzekering. Wanneer we dat doen kunnen we vaststellen dat deze verzekering in de basis inderdaad zeer veel weg heeft van de gewone autoverzekering. Dit betekent concreet dat je kan kiezen voor één van de volgende opties:

  1. Een camperverzekering met uitsluitend een WA-dekking;
  2. Een camperverzekering met een WA+ beperkt casco dekking; 
  3. Een camperverzekering met een WA+ volledige casco dekking. 

Het spreekt voor zich dat er onderling tussen de verschillende hierboven aangegeven camperverzekeringen sprake is van een behoorlijk verschil in dekkingen. Voor de WA-dekking geldt uiteraard dat ze sowieso wettelijk verplicht dient te worden afgesloten. Indien je het enkel en alleen bij deze dekking houdt betekent dit echter dat de eigen schade aan je camper nooit zal worden gedekt. Dit uiteraard tenzij het ongeval is veroorzaakt door de tegenpartij. 

Het merendeel van de mensen geven de voorkeur aan het afsluiten van een WA+ beperkt cascoverzekering voor hun camper. Dit mede omdat ze hun camper bijvoorbeeld voor een groot gedeelte van het jaar ergens in een loods of een garage laten staan. Het spreekt voor zich dat ze ook daar blootgesteld kan worden aan allerhande gevaren. Het kan daarbij niet alleen gaan om brandgevaar, maar ook om bijvoorbeeld het risico op inbraak of diefstal. Door het afsluiten van een dergelijke verzekering ben je bovendien ook verzekerd voor een aanrijding met een wild dier. Dit lijkt een overbodige luxe, maar wanneer je met je camper vaak natuurgebieden gaat aandoen is het dat absoluut zeker niet. De meest uitgebreide verzekering? Dat is natuurlijk de allrisk. 

Wanneer kies je voor een allrisk camperverzekering?

De meest complete camperverzekering is uiteraard de allrisk. Indien je dit type verzekering gaat afsluiten zal je dan ook tot de conclusie komen dat je over de hele lijn kan rekenen op de meest optimale dekkingen. Dit dus niet alleen voor de schade die je aanbrengt ten opzichte van derden, maar ook voor de zelf geleden schade. Zelfs wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor een ongeval zal de verzekeraar in dit geval de ontstane schade aan je eigen camper indekken. Dat is natuurlijk fantastisch. Er is echter ook een keerzijde aan de medaille. Deze verzekering is immers erg duur. 

Het afsluiten van de allrisk camperverzekering is iets waar het merendeel van de nieuwe camper eigenaars naar kijken. Dat is ook zeer begrijpelijk. Toch is er ook een nadeel aan verbonden. De allrisk camperverzekering mag dan in de basis nog zo interessant zijn, ze is eigenlijk voorbehouden voor een specifieke doelgroep. Heb je bijvoorbeeld een tweedehandse camper gekocht of trek je er slechts één keer per jaar op uit met je camper? Dan moet je jezelf de vraag durven stellen of het afsluiten van een allrisk voor jouw camper verzekeren wel echt interessant is of niet. 

Met welke extra zaken moet er rekening worden gehouden? 

Nu je een keuze hebt gemaakt uit de verschillende standaard verzekeringen voor je camper is het tijd geworden om even verder te kijken. Tot dusver vertoont de camperverzekering namelijk inderdaad een groot aantal gelijkenissen met de gewone autoverzekering. Voor het passend verzekeren van een camper moeten we echter nog een stap verder gaan. Dit betekent dat we onder meer rekening zullen moeten houden met de regio waarin je gebruik gaat maken van je camper. Onder meer dien je dan ook bij het afsluiten van een verzekering voor je camper aandacht te besteden aan: 

  1. Het aantal dagen dat je achtereenvolgens in het buitenland mag verblijven;
  2. Hoeveel kilometer er jaarlijks met de camper mag worden gereden;
  3. Of de dekkingen uitsluitend geldig zijn in Europa of ook daarbuiten. 

In het merendeel van de gevallen spreekt het voor zich dat mensen met hun camper ook wel eens naar het buitenland op vakantie zullen gaan. Geldt dat ook voor jou? Zorg er dan uiteraard altijd voor dat je ook tijdens je buitenlandse vakantie altijd bent verzekerd van de meest optimale dekkingen.

Hoe kan je de inboedel in je camper verzekeren?

Tot slot dien je er ook nog rekening mee te houden dat je in je camper wellicht over een degelijke hoeveelheid aan inboedel beschikt. Voor menig aantal mensen geldt dat zij er zomaar vanuit gaan dat deze inboedel mee wordt gedekt door de standaard inboedelverzekering waarover ze beschikken. Dat is echter niet correct. Voor deze verzekering geldt dan ook in de praktijk dat ze louter en alleen die inboedel verzekert die zich in je woning bevindt. Met andere woorden, van zodra de inboedel zich buitenshuis bevindt is ze niet meer gedekt… tenzij je daarvoor een aparte dekking voorziet. In bepaalde gevallen is het sterk aangeraden om zo’n extra dekking te overwegen. 

We kunnen tegenwoordig vaststellen dat er bij het afsluiten van een camperverzekering steeds vaker wordt gekozen voor het toevoegen van een extra dekking voor de inboedel. Dat is het gevolg van het feit dat de waarde van de inboedel in een camper tegenwoordig ook vaak een stuk hoger is gelegen in vergelijking met vroeger. Dit is mede het gevolg van de aanwezigheid van bijvoorbeeld een dure televisie in de camper, de nodige laptops en tablets en ga zo maar door. Wil je er zeker van zijn dat je bij bijvoorbeeld diefstal van de inboedel uit je camper altijd kan rekenen op een tussenkomst van de verzekeraar? Dan is het zeker een aanrader om daar een aanvullende dekking voor af te sluiten. En dat kan je doen via www.Diks.nl

About the author

lailavandonk@gmail.com

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *